Category Archives: Automation

Giới thiệu những cá nhân, đơn vị nổi bật trong các lĩnh vực: Automation; Marketing Automation; Chatbot…

Phạm Anh Dũng

Digital Marketing; Performance; Conversion; Tracking; GTM & Analytics; Data Analytics; Facebook Ads; Adwords; Mini CRM; Writer Biết tới anh như một Writer với những chia sẻ trong lĩnh vực Digital Marketing, nội dung được biên soạn 1 cách rõ ràng, có số liệu, dẫn chứng minh hoạ. “Để làm sản phẩm lớn thì dần dần […]

Dương Nguyễn

Automation; RPA – Robotic Process Automation; UI Path, Python Anh Dương Nguyễn là kỹ sư công nghệ thông tin, và admin của Group RPA UIPath Vietnam cộng đồng chia sẻ và hướng dẫn cách ứng dụng tự động hoá trong công việc bằng kỹ thuật RPA – Robotic Process Automation với công cụ UI Path. […]

Đặng Đình Chinh

Automation; Chatbot; Integromat; Dialogflow; Manychat; Mautic; Zalo OA Chinh Đặng là một người nghiêm túc và sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết của mình trong việc phát triển và ứng dụng Chatbot; Integromat, trong quy trình quản lý của doanh nghiệp. Giải pháp của anh là giúp đồng bộ hoá thông tin từ các […]