Ecomme Group Cộng Đồng Ecommerce Việt Nam

Ecomerce; MMO; Digital Marketing; Case Study; Mar Tech

ECOMME Là Cộng đồng các nhà kinh doanh trực tuyến giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển thị trường trong nước cũng như vươn ra biển lớn (Go Global).

Một số cá nhân nổi bật trong group nên follow

  • Bình Nguyễn: Founder LadiPage Vietnam, nền tảng thiết kế landingpage nhanh chóng, cùng nhiều tính năng hỗ trợ tăng tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng đối với nhà quảng cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *