Đặng Đình Chinh

Automation; Chatbot; Integromat; Dialogflow; Manychat; Mautic; Zalo OA

Chinh Đặng là một người nghiêm túc và sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết của mình trong việc phát triển và ứng dụng Chatbot; Integromat, trong quy trình quản lý của doanh nghiệp. Giải pháp của anh là giúp đồng bộ hoá thông tin từ các nền tảng doanh nghiệp đang xài (web, POS, CRM…) cũng như tạo ra những quy trình tự động trong công việc.

“Mong muốn bình dân những giải pháp high-tech để SME & thậm chí cá nhân vẫn tiếp cận được”

Chinh Đặng

Một số group do anh Chinh Đặng quản lý

  • Cộng đồng Integromat Việt Nam: Ứng dụng nền tảng dịch vụ Integromat hỗ trợ kết nối các nền tảng, ứng dụng khác nhau trong doanh nghiệp, từ đó tự động hóa tối đa các công việc mang tính lặp đi lặp lại.
  • Chatbot Automation CommunityChia sẻ kiến thức về cách xây dưng quy trình tự động hoá trong doanh nghiệp. Ứng dụng và phát triển chatbot để trở nên thông minh hơn và có khả năng hỗ trợ và tích hợp sâu trong hệ thống của doanh nghiệp. Cập nhập tin tức và chia sẻ các case study thực tế thành công

One thought on “Đặng Đình Chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *