FB Group & Fanpage: UI & UX Designers

UX/UI Designer; Graphic Design; Web Design; App Design

Danh sách tổng hợp các Group/Fanpage chuyên về UX & UI Design hàng đầu. Thảo luân chia sẻ kiến thức về UX/UI, tư duy phát triển sản phẩm hướng tới trải nghiệm người dùng, chia sẻ và tìm kiếm các nguồn tài nguyên trong thiết kế. Cộng đồng lớn mạnh, kết nối – chia sẻ – tìm kiếm nguồn nhân lực và đối tác cho các dự án của doanh nghiệp.

Một số Group/Fanpage UX & UI Design

  • Vietnam UX/UI Designers: Group chia sẻ kiến thức trong thiết kế giao diện người dùng (UX/UI) Fanpage
  • Fanpage – Eggcademy: Cảm hứng, chia sẻ kiến thức về việc phát triển sản phẩm hướng tới trải nghiệm người dùng, và trích đoạn thông tin từ 2 group “Tư duy sản phẩm” & “Uxui.cc”
    • Tư duy sản phẩm: Cộng đồng lấy việc xây dựng và quản lý sản phẩm làm trung tâm. Thảo luận từ việc : Hiểu thị trường, chọn chiến lược cho sản phẩm, xây dựng sản phẩm, các metrics đo lường, trải nghiệm người dùng, thiết kế sản phẩm, chính sách giá…
    • uxui.cc: Group chuyên sâu về UX/UI và có thu phí thường niên để tham gia group, cách thức đăng kí tham gia truy cập Website
  • Fanpage Figma Designer Việt Nam: Hướng dẫn ứng dụng Figma trong thiết kế Website/App. Figma, nền tảng thiết kế UX/UI trên nền tảng web, dễ dàng sử dụng, chia sẻ với đội nhóm & đối tác, chỉnh sữa và ghi chú nhanh chóng.
  • Adobe XD UI/UX: Adobe XD một ứng dụng thiết kế Giao diện đồ hoạ, Wireframe cho Website/app tương tự Figma, Sketch. Group chính thức do Adobe XD phát triển và kết nối người dùng hiện đang xử dụng Adobe XD trong quá trình phát triển giao diện Website/app

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *