Category Archives: Facebook Group

Danh sách những group đa dạng theo chủ đề được AgentC phân loại và tìm kiếm.

Ecomme Group Cộng Đồng Ecommerce Việt Nam

Ecomerce; MMO; Digital Marketing; Case Study; Mar Tech ECOMME Là Cộng đồng các nhà kinh doanh trực tuyến giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển thị trường trong nước cũng như vươn ra biển lớn (Go Global). Một số cá nhân nổi bật trong group nên follow Bình Nguyễn: Founder LadiPage […]

FB Group & Fanpage: UI & UX Designers

UX/UI Designer; Graphic Design; Web Design; App Design Danh sách tổng hợp các Group/Fanpage chuyên về UX & UI Design hàng đầu. Thảo luân chia sẻ kiến thức về UX/UI, tư duy phát triển sản phẩm hướng tới trải nghiệm người dùng, chia sẻ và tìm kiếm các nguồn tài nguyên trong thiết kế. Cộng […]