Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

Kỹ thuật

Lưu ý

Các bước thực hiện

ko lạm dụng cứng nhắc template block công việc hàng ngày vd đọc săchs sau h cơm

Nguyên lý 5/25 của Warren Buffett: Học Warren Buffett quản lý thời gian theo nguyên tắc 5/25 – YouTube

THÓI QUEN QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐƠN GIẢN – YouTube

Calendar, todo, gaint

【Live】Mình sử dụng Google Calendar như thế nào? | Cùng mình lập kế hoạch cho ngày mai | KIRA – YouTube

Ngủ đủ giấc. Early Bird & Night Owl 5 bước quản lý thời gian hiệu quả – YouTube

Ghi những việc cầm làm trong sổ, app

Tạo môi trường làm việc hiểu quả, xác định môi trường yêu thích, ồn ào, yên tĩnh. White noise

Có khung giờ riêng cho những việc riêng lẻ nhữ: Uống nước, dọn nhà, …những việc lặt vặt nhỏ nhỏ 4 BƯỚC LẬP THỜI GIAN BIỂU HIỆU QUẢ | Chuyện học hành | Mây Xanh – YouTube

Vạch ra những việc ưu tiên OKR (Lưu ý đừng chọn việc quá khó, hãy chọn việc vừa sức để tạo động lực)

Viết thời gian biểu (tuân thử thời gian biểu không dựa vào động lực dựa vào ý chí. có tạo những thoái quen nhỏ hàng nagfy ..【Live】Talk with me (Q&A) | Trò chuyện với Kira | Study, language, youtube, daily,… – YouTube)

Nên dành thời gian để chơi, giải trí

Dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao

Lấy lại tinh thần, và lên lại kế hoạch sau khi bị phá vỡ kế hoạch trước đó.

Tìm ra những việc thực sự quan trọng: Bí kíp Quản lý thời gian mà KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH | Nguyễn Hữu Trí – YouTube Tránh lập mục tiêu mơ hồ, vị trí nguồn lực

Cắt đứt các yếu tố kích thích, các thoái quen xấu cần loại bỏ.

MÌNH QUẢN LÝ THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO KHI LÀ ANALYST + YOUTUBER + MOM? Bí quyết làm việc hiệu quả – YouTube

spaced repetition active recall