Dương Nguyễn

Automation; RPA – Robotic Process Automation; UI Path, Python

Anh Dương Nguyễn là kỹ sư công nghệ thông tin, và admin của Group RPA UIPath Vietnam cộng đồng chia sẻ và hướng dẫn cách ứng dụng tự động hoá trong công việc bằng kỹ thuật RPA – Robotic Process Automation với công cụ UI Path.

Tìm hiểu về UI Path

  • Uipath.com: UI Path là gì? Phát triển một Robot mô phỏng các công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, nâng cao hiệu xuất, có thời gian để xử lý các công việc khác.
  • UI Path Academy: Khoá học hướng các phát triển một dự án RPA với UI Path
  • Group – RPA UIPath Vietnam: Hỏi đáp, chia sẻ các vấn đề trong việc ứng dụng UI Path. Dễ dàng tìm kiếm và kết nối các các nhân và dự án về tự động hoá tại Việt Nam và trên thế giới với kỹ thuật RPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *